ניוזלטרים ועדכונים משפטיים

עדכונים משפטיים בנושא חוק ותקנות חובת המכרזים, פסיקת בית המשפט העליון ופסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים בנושא דיני מכרזים

עדכוני חקיקה בנושא שינויים בתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), הצעת חוק חובת המכרזים ותיקון לחוק חובת המכרזים שמטרתם מתן עדיפות ליצרני טקסטיל ישראלים ולתעשייה הישראלית ברכישת עבודה ושירותים על ידי גופים ציבוריים והענקת עדיפות לתעשייה הישראלית במכרזים שעניינם רכישת מדי ייצוג, אותות, סמלים וכל טובין בעל סממן שלטוני של מדינת ישראל.

כמו כן, המסמך עוסק בעדכוני פסיקה בנושאי מכרזים.

 

העדכון המשפטי נכתב על ידי מחלקת המשפט המנהלי והמכרזים של משרדנו.

 

לעדכון המלא לחץ כאן.