ניוזלטרים ועדכונים משפטיים

תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 75 והוראת שעה), התשע"ג 2013- עדכון משפטי מאת מחלקת הנדל"ן, התכנון והבניה

עדכון משפטי לגבי התיקון לחוק מיסוי מקרקעין שמטרתו לקבוע מדרגות למס הרכישה המוטל על רוכשי דירות.

 

לעדכון המלא לחץ כאן.