APM & Co. - The amendment to the law of sale will benefit home buyers | עמית פולק מטלון ושות' - התיקון לחוק המכר ייטיב 
עם רוכשי הדירות
 

חדשות

התיקון לחוק המכר ייטיב 
עם רוכשי הדירות

עו"ד אורית ישראלי, שותפה ומנהלת המחלקה המסחרית והמימון במשרד, ועו"ד רועי גרוס המתמחה בתחום המימון במחלקה, שופכים אור על התיקון לחוק המכר. תזכיר החוק החדש, אם יתקבל בחוק, צפוי מצד אחד להיות בעל השפעה חיובית על שוק המימון והתחרות בו, ומצד שני להגביר את ההגנה על ציבור רוכשי הדירות.

לכתבה המלאה, לחצו כאן